English  
 به وبسايت روابط عمومي دانشگاه علوم پزشكي تهران خوش آمديد
   
 

اخبار دانشگاه


تاريخ خبر: 17/7/1389
خلاصه مهمترين اخبار و رويدادهاي دانشگاه در هفته گذشته به انضمام فايل صوتي


روابط عمومي دانشگاه علوم پزشكي تهران: خلاصه اخبار و رويدادهاي مهم دانشگاه را در دومين هفته از مهرماه 89 مرور مي كنيم.


فايل صوتي      گوينده: مريم زاهدي

با نام و ياد خداوند مهربان، مهمترين اخبار و رويدادهاي دانشگاه علوم پزشكي تهران را در هفته گذشته به اطلاع دوستان و علاقمندان مي رسانم.
هفته گذشته رييس دانشگاه علوم پزشكي تهران ضمن حضور در استوديوي شبكه جهاني خبر درخصوص رعايت حقوق بيماران در مراكز درماني گفت: اعتماد مردم به گروه پزشكي يك سرمايه اجتماعي است و بر اساس بررسي هاي  انجام شده در كشور، مراكز درماني بخصوص دولتي از مراكزي است كه مردم به آن بالاترين اعتماد را دارند.
دكتر لاريجاني با بيان اينكه روند آموزشي منشور حقوق بيماران در حال پيگيري است افزود: در ارزشيابي بيمارستانها به حقوق بيماران توجه خاصي شده است و وزارت بهداشت نيز بعنوان متولي امر سلامت وظيفه نظارت بر حفظ حقوق بيمار را برعهده دارد. رئيس دانشگاه  يكي از موانع اجراي منشور حقوق بيمار را محدوديت منابع عنوان كرد و مسايل فيزيكي و اطلاع رساني و آموزش را هم بسيار مهم دانست.

برگزاري كارگاه رتبه بندي دانشگاههاي جهان با همكاري مشترك دانشگاههاي تهران، علوم پزشكي تهران، و موسسه QS

هفته گذشته دانشگاه علوم پزشكي تهران با همكاري دانشگاه تهران و موسسه QS شاهد برگزاري كارگاهي به منظور آشنايي با نحوه و معيارهاي رتبه بندي دانشگاههاي جهان بود.
در اين كارگاه رئيس دانشگاه سيستم QS را به عنوان يكي از مهم ترين سيستم هاي رتبه بندي بين المللي معرفي كرد و از ارتقاء رتبه دانشگاه در شاخه Biomedicine نسبت به سال گذشته خبر داد. بنابه گفته دكتر لاريجاني در صورتي كه در سيستم رتبه بندي دقت ببيشتري داشته باشيم وضعيت رتبه دانشگاه علوم پزشكي تهران ارتقاء پيدا خواهد كرد.
در اين كارگاه دكتر رهبر رئيس دانشگاه تهران نيز در تشريح شاخص هاي رتبه بندي در سيستم هاي بين المللي رتبه بندي انتخاب شاخص ها را بر اساس چندين معيار عنوان كرد كه يكي از آنها كيفيت توليدات علمي و ديگري وجهه بين المللي از لحاظ تعداد اساتيد و دانشجويان بين المللي است.
دكتر قانعي معاون تحقيقات و فناوري وزارت بهداشت، تفكيك دانشگاههاي علوم پزشكي از دانشگاه مادر را در ايران اقدامي موفقيت آميز و بي سابقه در سطح دنيا خواند و گفت: نزديك به سي درصد توليدات علمي كشور مربوط به دانشگاههاي علوم پزشكي است.
در اين كارگاه همچنين رئيس موسسه QS  تني چند از ديگر مسئولين دانشگاه به ايراد مطالبي پرداختند.

اظهار نگراني دكتر فتوحي در مورد افزايش ميزان خطا در آدرس توليدات علمي دانشگاه عنوان خبر بعدي است.
دكتر فتوحي در اين رابطه گفت، طبيعي است كه مساله خطا در آدرس توليدات علمي دانشگاه برروي شمارش مقالات دانشگاه در نظام‌هاي رتبه‌بندي بين‌المللي تاثير گذاشته، باعث كم‌شماري مقالات دانشگاه و بالطبع افزايش غيرواقعي رتبه دانشگاه مي‌شود، وي از جمله راهكارهاي اين مشكل را اطلاع رساني به پژوهشگران در خصوص لزوم درج نام و آدرس صحيح از دانشگاه دانست و افزود: از اين پس مقالات غير صحيح در تشويق مقالات، ترفيع و ارتقا لحاظ نخواهند شد.

و اما در مراسم فارغ التحصيلي دانشجويان پزشكي ورودي بهمن1381 كه با حضور دكتر لاريجاني و ديگر مسئولين برگزار شد، شور و شوق دانشجويان فارغ التحصيل نشان از اميد آنها به فردايي بهتر بود. در اين مراسم رئيس دانشگاه، ضمن تبريك به اين دانش آموختگان هم براي تحصيل در بهترين دانشگاه كشور و هم براي فارغ التحصيلي آنها، با تاكيد بر حفظ ارتباط خود با دفتر ارتباط با دانش آموختگان، ابراز اميدواري كرد اين ارتباط بتواند در جهت توسعه سلامت كشور اثرات خوبي بهمراه داشته باشد. اين مراسم با اهداء لوح فارغ التحصيلي و قرائت سوگند نامه با همراهي دكتربهادري، به پايان رسيد.

دانشجويان ورودي سال 65 دانشكده پزشكي نيز پس از سالها فارغ التحصيلي به دور هم گرد آمدند و با حضور در موزه تاريخ علوم پزشكي خاطرات سالهاي تحصيلشان را تازه كردند. در اين مراسم كه به همت دفتر ارتباط با دانش آموختگان دانشگاه برگزار شده بود بر حفظ ارتباط دانش آموختگان با يكديگر و همچنين دانشگاه تاكيد شد و دكتر بهادري نيز از مهمترين اهداف تشكيل دفتر ارتباط با دانش آموختگان برقراري اينگونه ارتباطات نام برد.
طرح مشكلات و مسائل پيش روي دفتر ارتباط با دانش آموختگان دانشكده پزشكي موضوع خبر ديگري است كه طي برگزاري جلسه اي با حضور رئيس دفتر ارتباط با دانش آموختگان و رئيس دانشكده پزشكي بر تخصيص فضاي فيزيكي مناسبت و جذب نيروي متخصص تاكيد شد.

برگزاري نوزدهمين جلسه دوره سوم شوراي دانشگاه عنوان خبر بعدي است
رئيس دانشگاه در نوزدهمين جلسه دوره سوم شوراي دانشگاه، ضمن تاكيد بر لزوم پوشش 100 درصدي  سيستم شعاع در دانشكده ها، در خصوص اعطاي كرسي پژوهشي گفت اعطاي كرسي پژوهشي مستلزم كسب اعتبار معادل آن از خارج از دانشگاه است و اضافه كرد: تمامي مسير هاي پژوهشي همانند گذشته براي پژوهشگران باز است و اين مسئله مي تواند موجب گسترش ارتباط دانشگاه با خارج از مجموعه شود.
دكتر كشاورز، معاون آموزشي دانشگاه نيز در اين جلسه با ارائه گزارشي در خصوص سيستم شعاع گفت: اجراي سيستم شعاع از دانشكده پزشكي آغاز و اكنون تمامي دانشكده ها را شامل شده است
دكتر فتوحي، معاون پژوهشي دانشگاه نيز در اين جلسه ضمن ارائه گزارشي از طرح هاي مختلف، طرح تاسيس مركز تحقيقات بازتواني اختلالات حسي و حركتي را مطرح نمود و شورا موافقت اصولي براي طرح مذكور را صادر نمود.
شوراي دانشگاه همچنين با اعطاي  5 كرسي پژوهشي در اين جلسه موافقت نمود.
در پايان دكتر قاضي خوانساري مدير روابط دانشگاهي و امور بين الملل، به بررسي مهم ترين سيستم هاي رتبه بندي دانشگاه هاي دنيا پرداخت و گفت: شاخص هاي پژوهشي، آموزشي، فعاليت هاي اقتصادي، وبومتريك و مسائل بين المللي از جمله شاخص هايي است كه در رتبه بندي ها مورد ارزيابي قرار مي گيرد.

خبر ديگر اينكه دكتر ترابي كه در نشست مطبوعاتي نخستين سمپوزيوم بيمارستان الكترونيك و تله‌ مديسين سخن مي گفت، به مزاياي بيمارستان الكترونيك بر افزايش كارايي و كاهش هزينه ها در مراقبت هاي درماني اشاره كرد و اجراي اين امر را مانع  انجام دوباره كاري در بيمارستان دانست. وي بيمارستان الكترونيك را ضرورتي زير ساختي براي ورود به دانش پزشكي خواند و گفت: سمپوزيوم در نظر دارد تا سرمايه دانشي و امكان تعامل مديران براي اجراي بيمارستان الكترونيك را فراهم نمايد. اين سمپوزيوم طي روزهاي 19 و 20 مهرماه امسال در دانشكده پزشكي دانشگاه برگزار مي شود.

و اما خبري از مركز قلب تهران
روابط عمومي مركز قلب گزارش داد مراسم گراميداشت يكصد هزارمين مورد كت لب با حضور رئيس و ديگر مسئولين مركز قلب تهران برگزار شد و از خدمات 12 نفر از دست اندركاران بخشهاي Cath Lab ، Post Cath  تقدير به عمل آمد.

همچنين شوراي هدايت استعدادهاي درخشان وزارت بهداشت نيز  به منظور برقراري تسهيلات ويژه آموزشي و پژوهشي براي دانشجويان داراي استعداد درخشان آيين نامه اي را تصويب و اعلام كرد.
بيمارستان سينا هم گزارش داد كه اين بيمارستان به مناسبت آغاز سال تحصيلي جديد با برگزاري مراسم جشن و نمايش زنده قسمتهايي ازعمل جراحي انجام شده در بيمارستان، از دستياران نمونه بيمارستان نيز تقدير كرد.

توجه شما را به چند خبر كوتاه جلب مي كنم:
دكتر محمدعلي چراغي مشاور وزير در امور پرستاري پيشنهاد برگزاري جلسه مشتركي بين رياست جمهوري، وزارت بهداشت،كميسيون تلفيق مجلس و سازمان نظام پرستاري داد.
مراسم اختتاميه آزمونهاي تخصصي و فوق تخصصي سال 89 با حضور  معاون آموزشي وزارت بهداشت برگزار و از رتبه هاي برتر با اهداي لوح و جايزه قدرداني شد.
نسخه الكترونيكي نشريه ندا ويژه تابستان 89 منتشر شد. مجله دانشكده پرستاري و مامايي نيز توانست رتبه هفتم مجلات علمي پژوهشي وزارت بهداشت را كسب نمايد. مركز بهداشتي درماني شهيد احمدي با هماهنگي شهرداري منطقه 17 همايشي را به مناسبت روز جهاني سالمند برگزار كرد.
و آخرين خبر اينكه دكتر پرويز معاون فرهنگي دانشگاه برضرورت مشاركت كاركنان و دانشجويان در امور فرهنگي دانشگاه تأكيد كرد و از راه اندازي كرسي نظريه پردازي در معاونت فرهنگي دانشگاه خبر داد.

ضمن تبريك ولادت با سعادت حضرت فاطمه معصومه (س) و آرزوي توفيق روزافزون براي يكايك همكاران، همه شما را تا هفته بعد به خداوند منان مي سپارم.
علاقمندان جهت دريافت فايل هاي صوتي خلاصه اخبار مي توانند به بخش صداي دانشگاه علوم پزشكي تهران TUMS>Audio در وب سايت روابط عمومي مراجعه نمايند./ز

نظرات كاربران:

شما هم نظر خود را مطرح كنيد:
نام (اختياري):

 
   

روابط عمومي دانشگاه علوم پزشكي تهران