English  
 به وبسايت روابط عمومي دانشگاه علوم پزشكي تهران خوش آمديد
   

بيمارستان وليعصر

اين بيمارستان جنرال در سال 1975 بنام بيمارستان دكتر .... اقبال و از هزينه شركت نفت ساخته شد و مورد بهره‌برداري قرار گرفت. مساحت بيمارستان 20000 مترمربع است و 365 تخت ثابت دارد كه 250 تخت آن فعال مي‌باشد. تعداد اعضاي هيأت علمي بيمارستان 48 نفر و تعداد پرسنل پرستاري 212 نفر است.
اين بيمارستان داراي بخش‌هاي غدد، روماتولوژي، زنان و زايمان، خون، گوش و حلق و بيني،‌ جراحي قفسه‌ صدري، NICU، CCU، جراحي عمومي، نوزادان و ناباروري و درمانگاههاي خون و هموفيلي، گوش و حلق و بيني، جراحي قفسه صدري، جراحي عمومي، داخلي غدد، داخلي روماتولوژي، تغذيه، گفتار درماني، زنان و زايمان مي‌باشند. از امكانات پاراكلينيك بيمارستان مي‌توان به راديولوژي و آزمايشگاه فيزيوتراپي اشاره كرد.
•نكات برجسته
-مركز تحقيقات بهداشت باروري در اين بيمارستان قرار دارد.
-ارائه خدمات مختلف تشخيصي ـ درماني به بيماران هموفيلي در سطح گسترده‌اي در بيمارستان وليعصر صورت مي‌گيرد.

 معرفي بيمارستان وليعصر(عج)

بيمارستان وليعصر(عج) در سال 1354 شمسي در زميني به مساحت 28000 متر مربع تاسيس شد و مورد بهره برداري قرار گرفت. اين بيمارستان كه در ضلع شمالي مجتمع بيمارستاني امام خميني (ره) قرار دارد ، داراي بخشهاي تخصصي و فوق تخصصي : S.ICU ،جراحي قفسه صدري ، لاپاراسكوپي , اورژانس زايمان ,جراحي زنان،مامايي و انكولوژي زنان، خون و هموفيلي , گوش و حلق و بيني , جراحي عمومي ، نوزادان، NICU ،كودكان،غدد و روماتولوژي  مي باشد.

ساير واحد هاي اين بيمارستان شامل :راديولوژي ، اوديومتري ، تغذيه ،  سونوگرافي ،  بيوشيمي ، ميكروبيولوژي، ايمونولوژي، آزمايشگاه مركزي ،  آزمايشگاه غدد درون ريز،  گفتار درماني ،  پزشكي هسته اي ، مددكاري ،  فيزيوتراپي،  مركز تحقيقات بهداشت باروري و ناباروري مي باشد. همچنين ارائه خدمات مختلف تشخيصي _ درماني به بيماران هموفيلي در سطح گسترده در اين بيمارستان صورت مي گيرد. بيمارستان ولي عصربا290 تخت فعال و 570 نفر پرسنل(كادر هيات علمي متخصص، كادر پرستاري , اداري و خدماتي) درخدمت ملت شريف ايران مي باشد.

آشنايي با درمانگاه ها

درمانگاه هاي داخلي: درضلع غربي طبقه همكف ساختمان  پلي كلينيك بيمارستان (ضلع شمال غربي مجتمع) ، قرار دارند.

نام درمانگاه

روزهاي فعاليت (صبح ها)

كودكان

همه روزه

كودكان (آلرژي)

دوشنبه و پنج شنبه

كودكان (اعصاب)

يكشنبه و چهارشنبه

كودكان (عفوني)‌

سه شنبه ها

كودكان (قلب)

دوشنبه ها

كودكان (كليه)‌

چهارشنبه ها

كودكان (غدد)

يكشنبه ها

كودكان (گوارش)

چهارشنبه ها

كودكان(خون وشيمي درماني)تالاسمي

يكشنبه و سه شنبه

شنبه وچهارشنبه

كودكان(روماتولوژي)

شنبه ها

كودكان (نوزادان)

شنبه ها

كودكان(واكسيناسيون)

دوشنبه ها

هموفيلي

همه روزه

ديابت

يكشنبه، چهارشنبه

روماتولوژي

يكشنبه، دوشنبه و چهارشنبه

خون وانكولوژي مديكال

يكشنبه و سه شنبه شنبه و چهارشنبه 

غدد

يكشنبه ، سه  شنبه وچهارشنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

درمانگاه هاي جراحي: درضلع شرقي طبقه همكف ساختمان  پلي كلينيك بيمارستان (ضلع شمال غربي مجتمع) ، واقع است.

نام درمانگاه

روزهاي فعاليت (صبح ها)

جراحي عمومي

همه روزه

قفسه صدري

دوشنبه ها

گوش و حلق و بيني

شنبه الي چهارشنبه

لاپاراسكوپي

سه شنبه ها

جراحي زنان

همه روزه بجز پنج شنبه ها

پره ناتال

همه روزه بجز پنج شنبه ها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

درمانگاه گوش و حلق و بيني (ENT)‌:

 ويزيت بيماران سرپايي گوش و حلق و بيني ، پانسمان هاي بعد از اعمال جراحي مربوطه، بخيه زدن ، كشيدن بخيه بعد از جراحي، آندوسكوپي بيني و سينوس ها، برداشتن بيوپسي در صورت لزوم از نازوفاريكسن در حين آندوسكوپي، معاينه و جرم گيري گوش زير ميكروسكوپ، شستشوي گوش، انجام مشاوره بيماران بستري در بخشهاي مجتمع، صدور كارت بستري و تعيين وقت عمل، درمان سرگيجه، انجام FNA، درمان اپيس تاكسي (تامپون بيني و در صورت لزوم كوتاه كردن با اسيد) جا انداختن و گچ گيري شكستگيهاي بيني و مراقبت هاي پرستاران در مورد بيماران دچار شوك ، درمان كليه تصادفات و اورژانس هاي سر و صورت ، سچور قسمت هاي مختلف ENT ، بيوپسي از قسمتهاي مختلف ENT , خارج كردن سنگهاي بزاقي و اجسام خارجي از گوش و حلق و بيني، تعويض و شستشوي لوله تراكها و ساكشن لوله تراك بيماران تراكياستومي، اديومتري (SDS, SRT, PTA تمپانومتري Tympanometry،  رفلكس اكوستيك ، AR) ، پانسمان هاي عفوني و غير عفوني، آماده كردن بيمار جهت عمل اورژانس تراكياستومي در درمانگاه ، تخليه آبسه هاي مختلف (دهان، بيني ، گوش و پشت گوش).

 درمانگاه زنان و انكولوژي زنان:‌

در اين درمانگاه خدمات درماني در رابطه ‌با معاينات زنان (ژنيكولوژي) ، انكولوژي ، كولپوسكوپي ،سيستومتري، بررسي فيستول، پاپ اسمير، انواع بيوپسي،پوليپ برداري ،ديدن وپانسمان و كشيدن بخيه و سوند ها، كرايوتراپي ، كوترتراپي، ثبت نام جهت كلاسهاي آموزشي (2 بار درماه) و انجام مشاوره بيماران بستري در بخش هاي مجتمع (در صورت اورژانس بودن در همانروز) صورت مي گيرد . يوروژنيكولوژي باتستهاي يوروديناميك كه بزودي راه اندازي مي شود.

درمانگاه پره ناتال:

 اين درمانگاه در رابطه باكنترل و بررسي خانم هاي باردار ، سقط درماني، نازايي تا 2 سال ، تنظيم خانواده ، خارج نمودن IUD و نوروپلنت ، گذاشتن IUD، انجام آزمايش آمينوسنتز، آموزش بيماران و توزيع پمفلت هاي آموزشي مربوطه فعاليت دارد.

درمانگاههاي عصر (كلينيك ويژه) درمحل مجتمع درمانگاه هاي بيمارستان طبق برنامه زيربرقرار مي باشد:

آشنايي با واحد هاي پاراكلينيكي

آزمايشگاه پلي كلينيك:

در زيرزمين ساختمان پلي كلينيك (ضلع شمال غربي مجتمع) مستقر و به صورت شبانه روزي آمادة ارائه خدمات مي باشد. در اين آزمايشگاه در شيفت صبح ، نمونه خون تمام مراجعين سرپائي و اورژانسي پذيرفته شده انجام مي گيرد.

توجه :

·   آزمايشات : AST ،  ALT ، Alp، Cholostrol ، Uric Acid ، ESR ، PPD  ،  Phosphor منحصر به شيفت صبح است.

آزمايشگاه مركزي (بيمارستان ولي عصر) :

در زيرزمين بيمارستان ولي عصر (عج) و در ضلع شمالى مجتمع بيمارستانى امام خمينى (ره)  قرار دارد. در اين آزمايشگاه بيماران سرپايى و بسترى پذيرفته مي شوند.

ليست آزمايشات موجود در آزمايشگاه مركزي بيمارستان وليعصر (عج)

نوع آزمايش

 

شرايط لازم

 

قند ، اوره ، آلبومين ، توتال پروتئين ، كراتينين ،آلكالن فسفاتاز، AST ، ALT ، LDH ، CPK ، تري گليسيريد ، كلسترول ، HDL ، LDL ، كلسيم ،فسفر،CPK  ،  MB، آميلاز، Mg ،  Fe ، T IBC ،بيلي روبين ، IGM ، سديم خون ، سديم ادرار،پتاسيم خون ، پتاسيم ادرار، G6PD ، الكتروفورز Hb ،الكتروفورز پروتئين

                                                                                             

                                                                             

بيمار ناشتا باشد

 

CRP كمي

-

Gamma GT.

-

فريتين

بيمار 14-12ساعت ناشتا باشد

IgG

-

IgA

-

ميكروآلبومين ادرار

ادرار 24 ساعته در ظرف مخصوص جمع آوري  و ميزان 2-1 ميلي ليتر از آن با هماهنگي آزمايشگاه ارسال گردد.

هماتولوژي

نوع آزمايش

شرايط لازم

CBC،  diff، رتيكولوسيت ، ESR ، سلول LE ، بررسي خون محيطي ، بررسي خون محيطي از نظر مالاريا ، PT، PTT، فيبرينوژن

 

-

 

مايعات مختلف بدن

 

نوع آزمايش

 شرايط لازم

CSF ، مايع پلور و پريتوان ،   مايع مفصلي

-

 

 

 

 

بخش ادرار و انگل شناسي

نوع آزمايش

شرايط لازم

مدفوع از نظر انگل ، مدفوع از نظر آميب ،

مدفوع از نظر خون مخفي

نمونه نبايد بيشتر از 2 ساعت مانده باشد

كامل ادرار

10ml ادرار اول صبح در ظرف تميز گرفته و حداكثرتا

 يك ساعت پس از نمونه گيري به آزمايشگاه فرستاده شود.

پروتئين ادرار (رندوم)

 

پروتئين ادرار 24 ساعته

در ظرف تميز بمدت 24 ساعت جمع آوري شود.در جاي خنك نگهداري شود.

تست حاملگي گراويندكس ، تجزيه سنگهاي ادراري ،پروتئين بنس جونز، مواداحياءكننده ادرار

-

 

بخش سرولوژي و ايمنولوژي

نوع آزمايش

 شرايط لازم

ASO ، Anti HIV ، CRP ، HBS-Ag ،

-

 

RF ، HBS-Ab ، Coombs wright ،

HBe-Ag ، 2ME ، HBC-Ab ، RPR ،

VIDAL ، HBe-Ab ، Wright ، BHCG

H.C.V – Ab ، IgM ، IgG  ، Rubella  ،

ANA ، Alpha phytoprotein ، PSA

 IgM ، IgC،TOXO، IgG ، IgA ،  H.PyIori

 

 

بخش ميكروب شناسي

نوع آزمايش

شرايط لازم

كشت ادرار

·         5-10 ml  نمونه وسط ادرار در ظرف استريل

·      نمونه گيري قبل از شروع مصرف آنتي بيوتيك باشد .

·      قسمت خارجي سيستم ژنيتال بيمار با آب گرم و صابون شستشو شده و از مصرف بتادين و ساير مواد ضدعفوني كننده خودداري شود.

·         نمونه سريعا" به آزمايشگاه ارسال گردد.

كشت مدفوع ، اسمير و كشت مايعات و زخم ، كشت خون

-

 

                                    

 

 

 

                                  ليست آزمايشاتي كه در آزمايشگاه پلي كلينيك پذيرفته ميشود

هماتولوژي

بيوشيمي

ميكروب شناسي و متفرقه

CBC-diff

   قند           

LDH

كامل ادرار

رتيكولوسيت

اوره

CPK

كشت ادرار

لام خون محيطي

كراتينين

CPK - MB

مدفوع از نظر خون مخفي

لام خون محيطي از نظر مالاريا

سديم

آميلاز

اسمير و كشت مايعات و زخم

PT

پتاسيم

بيلي روبين

كشت خون

PT

كلسيم

 

كشت و آناليز مايعات مختلف بدن

BG - RH

 

 

CRP / گراويندكس

آزمايشگاه غدد داخلي و متابوليسم ( هورمون شناسي)

اين آزمايشگاه در طبقه همكف ساختمان مركز پزشكي هسته اي (جنب مسجد مجتمع ) و در مجاورت بيمارستان ولي عصر (عج) در ضلع شمال شرقى مجتمع بيمارستانى امام خمينى (ره)  قرار دارد.

نوع خدمات و فعاليت

 الف: اجراي كليه طرح هاي تحقيقاتي غدد داخلى و متابوليسم

ب : انجام نمونه برداري از غدد تيروئيد (FNA )    

ج : انجام آزمايشات هورموني

برنامه انجام آزمايشات

نوع آزمايش

توالى آزمايشات

                                 

T4 , T3 , T3RU , TSH , T3RIA , T3UP , FreeT4

دو روز يكبار طبق برنامه زمان بندي انجام مي شود

Prolactin , Testoterone ,  FSH, LH , FT4 , HGH كورتيزول سرم و ادرار24 ساعته ، GH

 هفته اي يك روز طبق برنامه زمان بندي انجام مي شود

هموگلوبين گليكوژنه

هفته اي سه روز انجام مي شود

DHEA-SO4 , 17-OH-progesterone , PTH , IGF-I

TPO Ab

10 روز يكبار انجام مي شود

ACTH

ماهي دوبار انجام مي شود

Insulin  , Calcitonin

 3 ماه يكبار انجام مي شود

Estradiol

 

HbA c(GHb)

سه روز در هفته انجام مي شود.

 ( ادرار 24 ساعته ) U.F.C

هرهفته انجام مي شود.

 

 

                                                  نوع آزمايش

شرايط لازم

GH - Clonidine

اين آزمايشات با تعيين وقت قبلي انجام ميشود.

 

GH – Dexametazon

GTT - GH

TRH - GH

TRH - TSH

LHRH  Test (LH;FSH)

Calcium Infusion  Test (Calcitonin)

ACTH  Stimulation Test

  ( Cortisol;   17 - OH Progesterone)

Synactin  Test

ACTH

بيمار بايد ناشتا بوده و تا ساعت 8 صبح جهت انجام خونگيري به آزمايشگاه مراجعه نمايد.

HbA c(GHb)

بيمار بايد ناشتا باشد.

 

راديولوژي:

  درطبقه همكف بيمارستان وليعصر(عج) واقع است دراين واحد ، راديوگرافي هاي ساده ورنگي شامل مري ، معده ، اثني عشر ، باريم انما ، ونوگرافي آرتروگرافي زانو ، كلانژيوگرافي  ، برونكوگرافي ، كاور نوزگرافي ، ميلو گرافي ، PVC  ، IVP  ، فيستول گرافي ، سونوگرافي در رابطه با بيماران بستري وسرپايي انجام   مي شود .

داروخانه :

در زيرزمين ساختمان واقع است . تامين وتوزيع دارو ولوازم پزشكي بيماران بستري در بخش ها ودرمانگاه هاي تحت پوشش بيمارستان ورفع نياز فاكتور هاي انعقادي بيماران بستري در بخش هاي مختلف را بعهده دارد .   

فيزيوتراپي بيماران هموفيلي:

درزيرزمين ساختمان پلي كلينيك (ضلع شمال غربي مجتمع بيمارستاني) قراردارد.دراين درمانگاه خدمات الكتروتراپي و مكانوتراپي به بيماران سرپايي و بستري هموفيلي ارائه مي گردد.

گفتار درماني :

در طبقه پنجم بيمارستان واقع است . در اين واحد خدمات در رابطه با ارزيابي وبررسي باليني ، توانبخشي ومشاوره بيماران مبتلا به اختلالات گفتاروزبان اعم از اختلالات تلفظي لكنت ، ناشنوايي ، عقب ماندگي ذهني ، اختلالات وبيماري هاي صوت ، حنجره ، كام ، سكته هاي مغزي ، اختلالات ياد گيري ، توجه ،تمركز ، حافظه وفلج مغزي ارائه مي گردد .

اديومتري :

دردو محل جداگانه 1- درمانگاه گوش وحلق وبيني 2-طبقه پنجم بيمارستان وليعصر(عج) واقع شده است.

درواحد اديومتري مستقر در درمانگاه گوش وحلق وبيني ، آزمايشات اوليه اديومتري PTA, TYMPANOMETRY  ، SDS  وSRT  وتعيين نوبت آزمايشات انجام مي شود . در واحد اديومتري مستقر در طبقه پنجم بيمارستان وليعصر(عج)  ، ارزيابي هاي الكترو فيزيولوژي شنوايي (OAE . ABR )  ، تربيت شنيداري و بكارگيري سمعك هاي لمس(TACTILE AIDS )  جهت ناشنوايان انجام مي گردد .

آشنايي با بخش هاي بيمارستان ولي عصر (عج)

 

بخش كودكان :

 در طبقه همكف بيمارستان و در انتهاي راهروي اصلي واقع شده و داراي 32 تخت فعال است . اين بخش در رشته هاي فوق تخصصي خون ، روماتولوژي ، قلب ، ايمونولوژي ، عفوني ، كليه ، گوارش ، غدد ، نوزادان و اعصاب ارائه خدمات مي نمايد .

موارد بستري كودكان :

بيماريهاي انكولوژي شامل : تومور ويلمز، نوربلاستوما ، رابدوميو ساركوم ،يوئينگ ساركوم ، ژرم سل تومور ، تومورهاي مغزي ، ALL و AML  ،آنمي آپلاستيك ، آنمي كمبود آهن ، آنمي هموليتيك ، ITP  ، هموفيلي ،  تالاسمي ، اختلال انعقادي و فاويسم G6PD Deficiency  .

بيماريهاي روماتولوژي شامل : SLE.JIA . FOP . JDM . ARF . JCP  و كاوازاكي ، اسكلرودرمي .

بيماريهاي قلبي شامل :  TOF  ، ميوكارديوپاتي ،AS . TOA . TGA. CHA . VSD .

بيماريهاي نقص ايمني : CGD ، آسم و آلرژي.

بيماريها ي عفوني شامل : آرتريت سپتيك ، سلوليت ، آبله مرغان ، اسهال عفوني ، شيگلوز ، آميب ها ، مننژيت ، آنسفاليت ، اوريون ، سل ، آبسه مغزي ، پنوموني ها ، كالا آزار ، هپاتيت ها ، آدنوئيد ، آندوكارديت .

بيماريهاي كليوي شامل : سندرم نفروتيك ، UTI ، پيلونفريت ، HUM .

بيماريهاي گوارشي شامل : ويلسون ، ركتوراژي ، آشالازي، GTB ،  يبوست مزمن كبدي ، بيماريهاي متابوليك ، اسهال مزمن سلياك ، پوليپ روده بزرگ.

بيماريهاي غدد شامل : ديابت ، تيروئيد ، هيپوفيز ، قشر فوق كليوي ، متابوليكي.

 بيماريهاي اعصاب شامل :  CPو  Mental retardation ، تشنج ، صرع ، اختلال حركتي ، پلي ميوزيت.

با علائم جهت بررسي: تب ، تشنج ، استفراغ ،عدم تعادل  .

مننژيت ايكتر،  Sepsis،  هيدروسفالي، مننگوميلوسل، هيپوگليسمي، اختلالات الكتروليتي ،اختلالات متابوليكي و ساير موارد.

نوزادان با مشكلات متفاوت تا سن حدود دو ماه دراين بخش پذيرش             مي گردند.

بخش نوزادان :

در طبقه همكف بيمارستان ، در انتهاي راهروي اصلي وجنب بخش كودكان قرار دارد . اين بخش داراي 18 تخت فعال (كات نوزاد و  انكوباتور )   مي باشد.

موارد بستري :

نوزادان مادران سزاريني ، ديابتي ، پره اكلامپسي ، قلبي ،T.M ، هيپرتيروئيدي ، ITP ، هيپربيليروبيني ، مراقبت بعد از  NICU ،نوزادان هيپوگليسمي و هيپوكلسمي ، نوزادان مشكوك جهت بررسي تشخيصي ، آنومالي ، آنوس بسته ، آترزي مري و انسداد روده تحريك پذير .

 

بخش NICU :

 در طبقه همكف بيمارستان و در انتهاي راهروي اصلي قرار دارد . اين بخش داراي 6 تخت مي باشد .

موارد بستري : نوزادان پره ترم ،LWB . VLWB ( نوزادان با وزن كم يا با وزن بسيار كم در هنگام تولد )، هيدروپس ، بيماران قلبي ، نوزادان مادران با حاملگي پر خطر ، نوزادان مادران با سابقه نازايي ، RDS ، نوزادان نيازمند به عمل جراحي اورژانس ، نوزادان نيازمند به مانيتورينگ قلبي وريدي ، نوزادان بدحال مبتلا به سپتيسمي ، مننژيت ، شوك كه نياز به مراقبت ويژه دارند ، نوزادان بعد از اعمال جراحي قلب ، جراحي اعصاب و نوزادان تشنجي .

بخش اورژانس زايمان :

در طبقه همكف بيمارستان ، در سمت راست سالن ورودي واقع شده و داراي 30 تخت فعال است . در اين بخش زايمان هاي طبيعي ، سزارين ، انواع سقط(سقط ناقص ، سقط غير قابل اجتناب )، كيست تخمدان ، موارد مشكوك به EP ، بيماران بعد از سزارين و لاپاراتومي كه بدحال باشند، PID ، توده شكمي ، كانسر پيشرفته رحم و تخمدان ، كيست هموراژيك ، بيماران زايماني +HBS AG ، بيماران هايپراستيموليشن ، لاپاراسكوپي و اقدامات درماني ناباروري (   IVF،  IUI ، OPU، ( E.T ،توبكتومي صورت مي گيرد.

بخشS.ICU :

 در طبقه اول بيمارستان قرار دارد و داراي 8 تخت فعال مي باشد . بيماراني كه بعد از عمل جراحي نيازبه مراقبت هاي ويژه دارند در اين بخش بستري مي گردند .

 

بخش قفسه صدري(تراكس ):

 در طبقه اول بيمارستان، جنب بخشS.ICU قرار دارد. اين بخش داراي 26 تخت فعال مي باشد كه 14 تخت آن به تراكس مردان و 12 تخت به تراكس زنان اختصاص دارد و در رشته فوق تخصصي  جراحي ريه ارائه خدمات مي نمايد.

TOS  ، هموتراكس ، پنوموتراكس ، شيلر توراكس ، آمپيم ،  TB  ، تومور ريه ، تومور مدياستن  ، تومور دنده ، مياستن گراو ، تنگي تراشه ، آدنوكاسينوم ريه ، كندريت ، PE (پلورال افيوژن ) مدياستيت ، آبسه ريه ، كيست هيداتيك ريه و كبد ، كانسر مري ، تنگي مري ،آمبولي ريه ، اكترانسدادي ، فيستول برونكوپلورال ، مدياسيناسكوپي ، تومور چست وال ، جسم خارجي ، كانسر لارنكس ، هموپتزي ، فيستول برونش ، كلستومي( درصورت متاستاز شكم ) ، ندول ريه ، كلاپس ريه ، آدرئوس پتوئيوز، مزوتليوم ريه ، برونشكتازي ، تردولكن، تومور تراشه، بيماران اينترونشنال، بيماران سرپايي برونكوسكوپي.

بخش جراحي زنان  ، حاملگي / مامايي وانكولوژي زنان 

در طبقه دوم بيمارستان واقع شده  وداراي 44 تخت مي باشد كه 20 تخت آن به انكولوژي ، 12 تخت به مامايي و 12 تخت به جراحي زنان اختصاص دارد. اين بخش داراي 6 اتاق  6 تخته ، 1 اتاق سه تخته،1 اتاق دو تخته و يك اتاق يك تخته خصوصي مي باشد. رشته هاي فوق تخصصي اين بخش شامل انكولوژي و نازايي مي باشد.

موارد بستري در جراحي زنان :

هيستركتومي ، پروسيدنشيا ، هايمينكتومي ، كيست بارتولن ، هيستركتومي واژينال ، كيست تخمدان ، T.L.T ،

  EP ، پرينورافي ، سيستوسل ركتوسل ، D&C ،  واژينوپلاستي ، پرولاپس كاف

  موارد بستري در انكولوژي زنان :

1-     كانسر تخمدان                                  7- مول هيداتيفرم    

2-     كانسر سرويكس                                8- ساركوما

3-    كانسر ولو                                          9- GTN ( مول بدخيم )

4-    كموتراپي                                          10- كوريوكارسينوما

5-    كانسر آندومتر                                   11- كانسر واژن

6-    ورتهايم                                            12- اگزنتريشن ( عمل تخليه كل رحم و لگن كه نياز به كلستومي سيستوستوميويورستومي ميباشد)   13  - معاينه زير بيهوشي

 

 بخش خون و هموفيلي:

در طبقه سوم بيمارستان قرار دارد وسهه واحد مجزا دارد. واحد خون وهموفيلي كه سه تخت مردان و21 تخت هماتولوژي (هفت اتاق سه تخته ) ، واحد انكولوژي مديكال 15 تخت ( در طبقه اول درمجاورت بخش قفسه صدري ) دواتاق شش تخته ويك اتاق سه تخته وواحد پيوند مغز استخوان    (B.M.T )  داراي هشت تخت كه شش اتاق ايزوله ويك اتاق دوتخته است  بيماران هموفيلي دچار كمبود فاكتور 8 و9 و 7 و(8 و 5 ) – ون ويل براند – اختلالات فونكسيون پلاكت – بيماران هموفيلي(  با بيماريهاي مختلف داخلي و عمدتا درموارد جراحي و ارتوپدي).

بيماران دچار لوسمي حاد ( ALL-AML) لوسمي مزمن (HCL-CML) لنفوم هاي هوچگين و غير هوچگين-PNH آپلاستيك آنمي MDS- -آنمي فقر آهن – آنمي مگالوپلاستيك – آنمي هاي هموليز دهنده ارثي و اكتسابي ( اسفروسينوز – تالاسمي و غيره )

بيماران انكولوژي – بدخيميهاي دستگاههاي مختلف بدن مانند ريه ، دستگاه گوارش ، بدخيمهاي استخوان وغضروف وعضله سيستم اعصاب وغيره .

 

 

 

بخش جراحي عمومي :

 در طبقه چهارم بيمارستان قرار دارد و داراي 24 تخت فعال زنان و مردان مي باشد و اتاق هماهنگي 3 تخته هستند.

موارد بستري:

تيروئيدكتومي – اسپيلكتومي – لاپاراتومي – هيستوكتومي – هموروئيدكتومي – فيسور آنال – كله سيتكتومي – لاپاراسكوپي – ماستكتومي – آدرنالكتومي – ژنيكوماستي – بيماريهاي آنوركتال – آپانديسيت – زخم پپتيك و كانسر معده – انسداد روده – تومورهاي مري – تروماي شكم – M.T – ضايعات خوش خيم كولون – تومورهاي كبد –واريس اندام تحتاني – پانكراتيت حاد –I.T.P – هيدروسل و واريكوسل – توده CHEST-WALL-AMPUTATION

همانژيوم ، كيست پانكراس – توده گردني – كلودكوژوژنوستومي – ختنه – كانسرركتوم – ازوفاژكتومي – آنوريسم – خال برداري – گرافت پوستي – خارج كردن گرافت .

بخش گوش و حلق و بيني :

 در طبقه چهارم بيمارستان قرار دارد و داراي 30 تخت فعال زنان ، مردان و اطفال مي باشد. در اين بخش يك اتاق 4 تخته به اطفال اختصاص داده شده است. ساير اتاق ها بجز يك اتاق 2 تخته همگي 3 تخته ميباشند.

موارد بستري :

بيماران كانديد انواع جراحيهاي گوش تمپانوماستوئيدكتومي – تمپانوپلاستي – ترميم شنوايي – تومورهاي گوش و قاعده جمجمه – جراحيهاي عصب صورت – پاروتيد كتومي – تيروئيدكتومي – لارنژكتومي – لارنگوسكوپي – بيوپسي – آبسه هاي ( گردن – دندان و ...) كليه كترسينومهاي سر و گردن – سپتوپلاستي – شكستگي فك و جراحيهاي مربوطه – ويدئولارنگوسكپي و تزريق BOTEX جهت درمان انواع اختلالات صدا – توده كلوموس – آنژيوفيبروم – سپتورينوپلاستي – جراحي هاي آندوسكوپي سينوس .

 بخش غددو روماتولوژي :

 در طبقه پنجم بيمارستان واقع شده وداراي 33 تخت فعال زنان و مردان مي باشد كه 18 تخت آن به غدد و 15 تخت به روماتولوژي اختصاص يافته است . اتاق هاي اين بخش به غير از اتاق ايزوله ( 2 تخته) ، همگي 3 تخته مي باشند.

 موارد بستري در بخش غدد:

D.K.A ، بيماران ديابتي تيپ 1 و 2 ، هيپرتيروئيدي ، هيپوتيروئيدي ، آديسون ، گوشينگ ، هيپوگناديسم ، تومورهاي هيپوفيز ، هيپوگليسمي ، هيپرگليسمي ، كم كاري هيپوفيز ، بيماريهاي متابوليك استخوان ، كانسرهاي تيروئيد ، اختلالات رشد ، اختلالات تمايز جنسي .

موارد بستري در بخش روماتولوژي :

آرتريت پسوريازيس ، سندرم رايتر ، پلي ميوزيت ،P.A.N ، و گنر ، واسكوليت هاي ازدياد حساسيت و ساير واسكوليت ها ، آرتريت هاي كرذيستالي مثل نقرس ، آرتريت روماتوئيد ، مونوآرتريت ، پلي آرتريت ، لوپوس اريتماتوز ، تاكاياسو، اسكلرودرمي ، اسپوندليت انكليوزان ، سندرم بهجت ، درد كمر جهت بررسي ،استئوپروز ،آرتريت روماتوئيد جوانان ماستيل ، آرتروز مفاصل ، انجام انواع بيوپسي ( كليه ، كبد ، پلور ، عضله ) ، TAP مايع مفصلي ، آسيت ، انواع تزريق مفصلي ، بيوپسي مغز استخوان و آسپيراسيون با توجه به تشخيص

  راهنماي طبقات بيمارستان

·   زيرزمين : الكتروكارديوگرام انبارهاي عمومي داروخانه انبار تجهيزات پزشكي وداروئي سلف سرويس كاركنان     

·      آزمايشگاه - تاسيسات

·    طبقه همكف : مديريت اطلاعات دفترپرستاري مددكاري ترخيص پذيرش اورژانس زايمان سالن شورا- بخش كودكان نوزادان ، NICU  - راديولوژي امورادراي واحد بهداشت محيط حسابداري

·    طبقه اول: بخش قفسه صدري اتاقهاي عمل S-ICU

·       طبقه دوم : جراحي زنان انكولوژي زنان ومامائي

·       طبقه سوم : بخش خون وهموفيلي، پيوند مغز استخوان وانكولوژي مديكال

·       طبقه چهارم: جراحي عمومي گوش وحلق وبيني

·       طبقه پنجم: بخش غدد وروماتولوژي تغذيه گفتاردرماني شنوائي سنجي

·       طبقه ششم: پاويون

·      طبقه هفتم : مدارك پزشكي

اطلاعات بيشتر

 
   

روابط عمومي دانشگاه علوم پزشكي تهران